De bedrijfsscan

Nauta Consult beoordeelt de beheersing van uw bedrijfsprocessen en geeft aanbevelingen voor verbeteringen.

Niet alleen wordt gekeken naar produktieprocessen maar doorgaans ook naar de afhandeling van de processen als verkoop, ontwikkeling, engineering, planning, inkoop en logistiek, assemblage, uitbesteding, controle en after sales.

De aspecten gestructureerd werken, efficiency, kostenbeheersing, kwaliteitsborging, gegevensopslag en automatisering komen bij alle processen aan de orde.


Met de door Nauta Consult ontwikkelde Bedrijfsscan krijgt u in zeer korte tijd (meestal enkele dagen) een helder beeld over de status van de beheersing van de bedrijfsprocessen en voorstellen voor verbeteringen.


Als u dat wilt kunnen deze voorstellen uitgewerkt worden tot concrete plannen. Bij de invoering van deze plannen kunnen wij begeleiding leveren.


De bedrijfsscan is o.a. een goede start voor bedrijven die:

· Het gevoel hebben dat er meer uit te halen is en moeite hebben om de oorzaken van kostenoverschrijding te achterhalen
· Groei doorgemaakt hebben maar nog op de oude manier werken
· klanten hebben die steeds hogere eisen stellen, zoals het verkorten van levertijden
· zich willen voorbereiden op een ISO certificering

E-mail info@nautaconsult.nl | website www.nautaconsult.nl