Enkele Projecten:

VATech EHH a Siemens company
Leverancier van Hoogspanning Schakelsystemen. Begeleiden van de overheveling van de productie naar het buitenland, inkooptrajecten, logistiek.

Bood Jachtbouw
Bouwer van custom-build zeiljachten. Bedrijfsscan, selectie van systeem voor bedrijfsbesturing, management advisering en advisering bij de opzet van een kwaliteitsysteem.

Roadmaster
Producent van vouwwagens. Uitvoeren van een marktstudie. Introductie en begeleiding van technische innovaties.

Gebr. Stork
Plaatwerk industrie. Studie naar mogelijkheden voor levering van brandwerende tunneldeuren

Muller Martini NL
Leverancier van machines voor de grafische industrie. Introductie en begeleiding van technische innovaties. Uitbesteding van bewerkingen.

Quality Masters
Organisatie gespecialiseerd in het certificeren van Managementsystemen. Nauta Consult voert voor deze organisatie assessments uit in het kader van certificering volgens ISO 9001:2000.

Hogeschool van A’ dam
Geven van colleges in de vakken logistiek en kwaliteit

Heycop Metaalindustrie
Begeleiding innovatieprojecten, patentonderzoek, subsidieaanvragen

E-mail info@nautaconsult.nl | website www.nautaconsult.nl